Select Page

També s’amplia l’oferta de bus a l’estació de tren d’alta velocitat de Camp de Tarragona. 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei el dissabte 1 de juny dues línies de bus que comuniquen l’aeroport de Reus amb els principals nuclis turístics de la Costa Daurada. El servei de connexió de l’aeroport amb la Costa Daurada s’ha desdoblat en dos de nous: un que arriba fins a la Pineda i Salou i l’altre que dona servei a Port Aventura, Salou i Cambrils. D’aquesta manera, s’incrementa l’oferta fins a 130 expedicions a la setmana per a cada línia, que estan coordinades amb els vols de l’aeroport. Aquesta oferta es mantindrà fins al 30 d’octubre.

Fins ara, la temporada estival es cobria amb 70 expedicions setmanals d’un servei que cobria el trajecte des de l’aeroport de Reus fins als diversos punts turístics de la Costa Daurada: la Pineda, Port Aventura, Salou i Cambrils, amb un recorregut d’1 hora i 40 minuts. Amb la nova configuració del servei i la creació de dues línies es defineixen dos itineraris independents i més directes a les zones de més afluència d’usuaris, amb una reducció del temps de viatge d’uns 40 minuts.

Pel que fa al nombre d’expedicions de les dues noves línies, s’incrementa fins a les 130 setmanals per línia, coordinades amb els vols de l’aeroport, de manera que pràcticament es dobla l’oferta actual.

Aquestes millores també van acompanyades d’un important increment del servei del bus que comunica l’aeroport de Reus directament amb Barcelona. Fins el 30 d’octubre, l’oferta passarà a ser de 59 expedicions a la setmana, coordinades amb els vols programats que tenen una major possibilitat de demanda amb Barcelona. Durant els mesos de juliol i agost, quan hi ha més afluència turística, s’incrementaran més les expedicions a la setmana, en funció dels vols que arribin.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Millora de les comunicacions amb l’estació de tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona

D’altra banda, l’1 de juny també es va iniciar la millora de la connexió entre la Costa Daurada i l’Estació del Camp de Tarragona (ECT), a la Secuita, amb el  reforç de les expedicions i la millora del recorregut de l’actual línia. De manera similar al cas de l’aeroport, el servei passava per la Pineda, Port Aventura, Salou i Cambrils i acabava configurant un servei amb un temps de recorregut d’1 hora i 45 minuts.

Per aconseguir una oferta més competitiva, s’ha dividit el servei en dues línies diferents: una fa el recorregut la Pineda – Cap Salou – Salou –ECT; i l’altra, Cambrils – Salou – Port Aventura – ECT. El temps del trajecte es redueix uns 45 minuts en ambdós casos. Aquesta millora va acompanyada d’un increment d’expedicions fins a arribar a les 168 expedicions/setmana per a cada línia, entre els mesos de juny i setembre.

Tot aquest paquet de millores forma part del pacte territorial per impulsar les infraestructures estratègiques i la mobilitat del Camp de Tarragona, acordat amb els ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca i la Generalitat l’abril de l’any passat.

X