Select Page
  • La norma s’aplica des del 4 de maig i afecta tots els tipus de serveis en autobús.

 

Des del 4 de maig de 2020, l’ús de mascareta que cobreixi el nas i la boca és obligatori per viatjar en autobús. Des de llavors n’han de portar tant els usuaris com els conductors i la resta de treballadors que tinguin contacte directe amb els viatgers. Els treballadors també han de disposar de líquid desinfectant per poder netejar-se les mans en tot moment.

A més, des de l’11 de maig es van establir nous màxims d’ocupació dels vehicles en el transport de viatgers per carretera. En els autobusos en què tots els passatgers han d’anar asseguts, els viatgers han de tenir un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre passatger. L’única excepció a aquesta norma és que poden viatjar en seients contigus persones convivents. A més, com ja estava establert, la fila de darrere el seient del conductor ha d’anar sempre buida.

Pel que fa als autobusos urbans i periurbans habilitats perquè s’hi pugui viatjar dret, s’ha establert que es poden ocupar com a màxim la meitat dels seients, mentre que només poden viatjar-hi dretes un màxim de dues persones per metre quadrat de la zona habilitada per estar de peu.

En els mitjans de transport públic de menys de nou places amb conductor es permet desplaçar-s’hi dues persones per fila, sense comptar la del conductor, garantint sempre el màxim distanciament. Excepcionalment, en el cas que les persones que viatgen siguin convivents, podran anar-hi tres per fila.

Així mateix, es manté la normativa que obliga al passatge a accedir per la porta de darrere, sempre que el conductor no estigui protegit per una mampara i no s’hagi de comprar el bitllet a bord. També es recomana que el conductor obri les portes a les parades per evitar que els viatgers hagin de pitjar botons, sempre que sigui possible.

En relació a les estacions i nodes de transport, el Govern també va establir mesures per a la protecció dels usuaris. Els seus gestors han d’aplicar sistemes organitzatius per assegurar el moviment ordenat de persones i evitar les aglomeracions. Tant ells com els operadors de transport han de reforçar els missatges i cartells per evitar que es produeixin acumulacions d’usuaris.

 

Foto: Freepik

X