Select Page
  • Preveuen invertir 12 milions d’euros en l’estació i que entri en funcionament el 2023.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de la redacció d’un nou projecte per a la futura estació d’autobusos de Lleida. La nova estació d’autobusos s’ubicarà a l’entorn de l’estació de ferrocarril d’alta velocitat, fet que facilitarà la intermodalitat dels viatgers entre els dos modes de transport públic. La nova instal·lació substituirà l’actual estació d’autobusos, situada al carrer de Saracíbar. Es calcula que la futura estació acollirà prop d’1,4 milions d’usuaris anualment.

Aquesta licitació permetrà actualitzar el projecte amb què treballaven en els últims anys la Generalitat i l’Ajuntament de Lleida, per adaptar-lo a la demanda i necessitats actuals i futures de transport públic a la ciutat i aprofitar la possibilitat de connexió amb el nou pont de Príncep de Viana. Aquesta infraestructura donarà un accés pràcticament directe a les principals vies de comunicació que enllacen amb la ciutat.

El projecte inclourà un estudi d’alternatives amb les diverses solucions d’implantació i configuració de l’estació en possibles àmbits a l’entorn de l’estació ferroviària. Un cop adjudicat el projecte, el termini de redacció serà de 10 mesos. S’estima que les obres de construcció i posada en servei de la futura estació comportin una inversió de 12 milions d’euros. 

La nova estació, que estarà adaptada a persones amb mobilitat reduïda, ocuparà una superfície d’un màxim de 10.000 metres quadrats i tindrà una capacitat màxima de 27 autobusos en zones d’andanes i de 10 en zones d’estacionament. Es preveu que la instal·lació entri en funcionament durant l’any 2023.

 

Foto: Estació ferroviària de Lleida – Pirineus amb la qual es vol connectar la nova estació d’autobusos. Autor: Josep Bracons

X