Select Page

La decisió s’ha pres sense consens, ja que la Generalitat era partidària d’un augment tarifari del 2%, mentre que l’Ajuntament de Barcelona s’hi oposava.

 

El Consell d’Administració de l’ATM de Barcelona ha acordat, en una reunió celebrada el 13 de desembre, mantenir les tarifes de transport públic vigents per a l’any 2019. Aquesta mesura afectarà tant als títols de transport integrat, com als bitllets senzills i altres títols propis dels operadors del sistema.

La decisió s’ha pres sense consens de tots els  membres del Consell d’Administració, ja que la Generalitat era partidària d’un augment tarifari del 2%, mentre que l’AMB i l’Ajuntament consideraven necessari congelar les tarifes. A la roda de premsa posterior a la reunió, el conseller de Territori  i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comentat que, per tal de compensar els 25 milions que la Generalitat calcula que es deixaran d’ingressar com a conseqüència de la congelació de tarifes, s’hauran de plantejar polítiques de contenció de la despesa en les millores previstes pel transport públic.  

Per la seva banda, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha advertit que no acceptarà cap retallada i ha emplaçat els partits que formen el govern català a donar suport els pressupostos presentats pel govern espanyol, que inclouen 40 milions d’euros per al transport públic metropolità de Barcelona. 

Com es va anunciar el passat mes de novembre, el 2019 s’iniciarà amb la novetat de la tarifa plana metropolitana. Això significa que a tots els desplaçaments que tinguin tant l’origen com la destinació en un dels 36 municipis metropolitans, se’ls aplicarà la preu d’una zona tarifària, mantenint-se la zonificació que fins a la data coneixem. Aquesta mesura s’espera que impliqui un augment dels viatgers del transport públic.

 

Les ATM de Girona, Camp de Tarragona i Lleida també congelen les tarifes de transport públic

L’ATM de Girona va anunciar el 19 de desembre que mantindrà els preus del sistema tarifari integrat l’any 2019 per a tots els títols. Per altra banda, el bitllet senzill no integrat, tindrà un increment de 5 cèntims, passant a valdre 1,75 euros.

Les ATM del Camp de Tarragona i de Lleida també van anunciar el mateix dia que seguiran amb les mateixes tarifes el proper any.

Foto: ATM de Barcelona 

X