Select Page

El nou Pla Director d’Infraestructures dibuixarà els reptes i prioritats de la xarxa de transport públic fins al 2030.

 

El passat 29 d’octubre l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona va presentar el procés públic d’elaboració del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. La jornada va comptar amb figures i autoritats destacades del sector de la mobilitat, que van debatre sobre els reptes de la xarxa d’infraestructures del transport, la inclusió del medi ambient en la planificació del seu futur i aspectes a tenir en compte, com la tecnologia i la innovació. La cita, que va servir per encetar un procés que s’allargarà durant el proper any, va reunir més d’un centenar de persones. Està previst que un primer esborrany del nou pla director pugui ser aprovat inicialment durant la segona meitat del 2020.

El Pla Director d’Infraestructures és un document de planificació essencial pel que fa a les infraestructures del transport públic en l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), i que ja acumula mesos de treball previ i intern. Durant els propers mesos, tècnics, operadors de transport, consultors, experts en mobilitat i la ciutadania posaran les bases dels reptes més importants que la regió de Barcelona i les seves administracions hauran d’afrontar durant la dècada entrant.

El PDI 2021-2030 és el tercer pla director d’aquestes característiques a l’àrea de Barcelona, i recull el testimoni i els objectius del període 2011-2020. Algunes de les qüestions que es posaran a debat el proper any seran perllongaments o nous traçats de línies de diferents modes de transport, com ara de metro o de tren, grans reptes com la unió del tramvia per la Diagonal o l’evolució i millora de la xarxa de Rodalies. També hi haurà espai de discussió per a aspectes innovadors, com ara l’electrificació d’autobusos, els aparcaments d’enllaç i els grans intercanviadors entre modes de transport.

A partir d’aquest novembre, la confecció del document comptarà amb un procés participatiu que recollirà l’opinió d’agents experts del sector i ciutadania a través de diferents sessions de treball presencials, punts informatius i sessions de participació repartides per tot el territori de l’àmbit del SIMMB.

 

Nova web del Pla Director d’Infraestructures

El PDI disposa d’un espai web que condensa bona part de l’activitat digital que genera el pla. La pàgina serveix per descarregar i consultar documentació tècnica rellevant, estar al dia de l’actualitat i notícies relatives al PDI i conèixer les sessions participatives i d’informació que es celebren arreu del territori. Un dels papers més rellevants que juga aquest espai digital serà la participació en línia. S’ha habilitat un apartat que permet fer aportacions (Bústia ciutadana) i des de l’ATM es fan de manera mensual preguntes relacionades amb les infraestructures de mobilitat (Preguntes del mes).

 

Foto: ATM de Barcelona

X