Select Page
  • Pels bitllets validats per primer cop abans del 14 de març i que no s’hagin utilitzat durant el confinament, la compensació serà automàtica.

 

A partir de l’1 de juliol s’inicia el procediment de compensació dels títols de transport públic  integrats de l’ATM de Barcelona amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa del COVID-19.

Per una banda, pels títols validats per primer cop abans del 14 de març i que no s’hagin utilitzat durant el confinament, la compensació serà automàtica. Simplement s’hauran d’introduir en qualsevol validadora de la xarxa de transport i el sistema imprimirà en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies o viatges que el propietari de la targeta no va poder utilitzar des del 14 de març. Aquest procediment de compensació automàtic es podrà fer durant tot l’any 2020.

Per altra banda, pels títols que sí que es van utilitzar durant el confinament per motius laborals o de serveis essencials, l’ATM ha habilitat un formulari a la seva web, on cal registrar les dades de cada títol i persona i s’analitzarà cas per cas el dret de compensació. Pels que hi tinguin dret es generarà un abonament que incorporarà viatges il·limitats per al nombre de dies que es determini en cada cas. La persona podrà recollir l’abonament a partir del dia 1 de setembre, entre una sèrie de punts de recollida a triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021, i la compensació via formulari es podrà sol·licitar durant tot el 2020. Aquesta via també inclou l’opció de compensar els dies de gratuïtat del transport públic que es van establir per als treballadors essencials entre el 2 i el 9 d’abril.

L’ATM de Barcelona calcula que hi ha uns 600.000 títols a compensar, dels quals la majoria seran compensacions automàtiques.

Pel que fa a les ATM territorials, està previst que també habilitin mecanismes per compensar els propietaris de bitllets caducats, tal com estableix la Resolució SLT/737/2020.

X