Select Page
  • La nova T-usual substitueix la T-mes, i oferirà viatges il·limitats durant 30 dies amb una reducció de preu del 25%.

  • S’elimina la T-10 i es crea la T-casual, la T-familiar i la T-grup.

 

El Consell d’Administració de l’ATM de Barcelona va aprovar el passat 12 de desembre les tarifes del 2020 i nous títols de transport, que pretenen simplificar el sistema i beneficiar als usuaris habituals.

Finalment, el Consell va aprovar la creació d’un nou títol denominat T-familiar, que permetrà fer 8 viatges en 30 dies consecutius des de la seva primera validació. Tindrà un preu de 10 euros per a una zona tarifària i entrarà en vigor l’1 de març. Es tracta d’una targeta de caràcter multipersonal que no requereix cap acreditació.

Una altra novetat respecte el que es va anunciar el passat 4 de desembre és que s’elimina el cost inicial d’emissió de 35 euros de la T-16, targeta gratuïta també personalitzada que permet fer viatges il·limitats als menors de 16 anys dins la zona tarifària en la que resideix el menor. Sí que es mantindrà el cost de 35 euros en cas de duplicat per pèrdua.

A més, tal com es va anunciar el 4 de desembre, el Sistema Tarifari Integrat estrenarà l’1 de gener la T-usual, un títol que neix per substituir la T-mes, amb viatges il·limitats durant 30 dies i de caràcter personal. El seu preu serà de 40 euros, un 25% menys que el valor actual de la T-mes. La T-50/30 desapareix.

D’altra banda, la T-casual, pensada per a persones que facin un ús menys intensiu del transport públic, substituirà la T-10 però passarà a ser unipersonal. El seu preu serà d’11,35 euros per a una zona tarifària, 1,15 euros més que l’actual (increment de l’11%).

Una altra targeta de nova creació aquest 2020 és la T-grup, una targeta multipersonal que permetrà fer 70 viatges en 30 dies per 79,45 euros per a una zona. És un títol pensat per a l’ús ocasional del transport públic per part de grups, com ara escolars, esportius o d’altres.

Consolidació de la tarifació social

Pel que fa a la T-jove, també reduirà el seu preu en un 25% (80 euros per a una zona) i, com fins ara, permetrà fer viatges il·limitats als menors de 25 anys durant 90 dies consecutius.

En relació a la gamma de bitllets de tarifació social, es mantenen els títols FM/FN per a famílies monoparentals i nombroses, amb una reducció del preu d’un 25% de mitjana, excepte l’abonament trimestral, que s’elimina. També es manté la bonificació de la T-usual per a persones en situació d’atur que reuneixin les condicions establertes, títol que es congela amb un preu de 9,95 euros.

La T-dia, amb viatges il·limitats durant 24 hores, passarà a valer 10,50 euros per a una zona tarifària, mentre que la T-aire, pensada per a dos viatges integrats en dies d’episodis declarats de contaminació ambiental amb restricció de trànsit, tindrà un preu de 2,05 euros per a una zona. Continuarà en vigor la T-verda, gratuïta i amb viatges il·limitats durant tres anys per a persones que hagin desballestat el seu vehicle privat contaminant i hagin renunciat a comprar-ne cap altre en tres anys

La T-casual Treballadors Aeroport per a les persones treballadores de l’Aeroport també seguirà formant part de la gamma de títols integrats, que amb el mateix preu de la T-casual (11,35 euros, d’una zona) permet accedir a les estacions de l’Aeroport de la L9Sud de metro.

D’altra banda, el Bitllet Senzill, títol no integrat del Sistema Tarifari, tindrà un cost de 2,40 euros, en el cas d’una zona tarifària. El Bitllet Senzill Aeroport L9 Sud valdrà 5,15 euros.

 

Els packs especials Berguedà i Ripollès es congelen

Els packs especials que donen cobertura a l’ampliació de les comarques del Berguedà i el Ripollès congelen els seus preus per al 2020, a diferència del que s’havia anunciat inicialment. Els preus seguiran sent els mateixos que els d’aquest 2019, però l’ús serà unipersonal.

 

Foto: FECAV

X