Select Page
  • El nou Pla de mobilitat sostenible 2020-23 inclou un programa d’inversió en subministraments i equipaments del bus metropolità de gestió indirecta de l’AMB dotat amb 4 milions d’euros.

 

El Consell Metropolità de l’AMB va aprovar el 28 de gener el nou Pla de mobilitat sostenible 2020-23. El pla està dotat amb 26 milions d’euros i marcarà les línies estratègiques de la mobilitat metropolitana sostenible.

Directament vinculat amb el transport en autobús, el pla inclou el Programa d’equipaments del Bus Metropolità 2020-2023 (PEBUS). Aquesta iniciativa està dotada amb 4 milions d’euros, que s’invertiran en subministraments i equipaments que milloraran el servei de Bus Metropolità de gestió indirecta de l’AMB. Concretament, se centra en tres objectius:

  • La millora de l’accessibilitat universal del servei (1,5 milions d’euros) mitjançant obres d’adequació i adaptació de les parades de bus, per tal que siguin accessibles per a persones de mobilitat reduïda. També preveu la instal·lació d’una senyalització específica a les parades per a persones amb dificultats de visió que permeti guiar-los amb sistemes que funcionin a través del mòbil. Així mateix, es millorà la senyalització de les principals àrees d’intercanvi entre línies de bus i estacions ferroviàries, entre altres accions.

 

  • Les instal·lacions de càrrega elèctricaque han de permetre incrementar el grau d’electrificació de la flota de Bus Metropolità (2,4 milions d’euros). En aquest sentit, s’efectuaran obres d’adequació de les cotxeres actuals de titularitat pública per electrificar-les completament. També s’instal·laran punts de recàrrega elèctrica a la via pública i pantògrafs en diverses terminals de línies de bus.

 

  • Inversions a la via pública que donin prioritat de pas als autobusos (120.000 euros) amb l’objectiu d’incrementar la velocitat comercial del bus metropolità. Aquest aspecte és clau per a un transport públic eficient i per captar més usuaris i reduir el temps del viatge.

 

Per altra banda, el Pla de mobilitat sostenible 2020-23 inclou altres programes. En primer lloc el Programa de subvencions per a la mobilitat neta (PSNET), dotat amb 10,3 milions d’euros, recull un conjunt de subvencions per als ciutadans, empreses i ajuntaments per promoure una mobilitat més neta i sostenible a la metròpolis de Barcelona.

Destaca la nova línia de subvencions per impulsar una distribució urbana de mercaderies (DUM) sostenible, amb una dotació de 6 milions d’euros. Aquest nou paquet de subvencions s’activarà els propers mesos i facilitarà als autònoms amb ingressos baixos la renovació dels seus vehicles sense etiqueta de la DGT.

El programa PSNET també preveu 1,1 milions d’euros per subvencionar, a través de convenis amb els ajuntaments metropolitans, actuacions d’implantació de zones de baixes emissions locals, fora de l’àmbit de la ZBE de Barcelona.

Igualment, l’AMB manté, per a aquest mandat les subvencions per a l’adquisició de bicicletes elèctriques (500.000 euros), subvencions als ajuntaments metropolitans per construir infraestructura pedalable local (2,5 milions d’euros) i el programa Biciempresa (128.263 euros).

En segon lloc, el Programa de serveis per a la mobilitat neta i sostenible (PSMES) està dotat amb 7,9 milions d’euros. Amb el mateix sistema de l’app AMB Aparcament, l’AMB impulsarà aquest nou mandat la regulació, a escala metropolitana, de la distribució urbana de mercaderies (DUM). La dotació econòmica d’aquest projecte concret és de 422.372 euros. 

També es preveu seguir ampliant la plataforma metropolitana d’aparcament (AMB Aparcament) a nous municipis. Pel que fa al servei AMB Electrolineres, s’ampliarà la xarxa amb més de 50 nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida de vehicles elèctrics. Aquesta ampliació, dotada amb 3,39 milions d’euros, permetrà que tots els municipis de la metròpolis de Barcelona disposin d’un punt públic de recàrrega. A més, el Bicibox s’ampliarà amb 45 noves estacions i es crearan nous aparcaments de bicicletes de gran capacitat, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros.

Per últim, el Programa d’inversió de la Bicivia (PBICIVIA) està dotat amb 2,8 milions d’euros, per continuar desenvolupant la xarxa metropolitana pedalable per connectar tots els municipis metropolitans amb l’objectiu de facilitar, mitjançant una infraestructura segura, l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport diari i habitual.

 

Foto: AMB/ Robert Ramos

X