Select Page
  • A partir del 6 de juliol de 2022 els autocars amb interfície d’instal·lació per aquest dispositiu hauran de disposar d’alcoholímetre antiarrencada.

La nova Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària inclou diverses novetats, entre les quals s’estableix que els vehicles de categoria M2 i M3 disposin d’alcoholímetre antiarrencada a partir del 6 de juliol de 2022 si el vehicle compta amb una interfície per a la instal·lació d’Alcolock; mesura que ha estat sol·licitada pel sector de transport de viatgers per carretera amb l’ànim de col·laborar en la millora de la seguretat viària i la imatge professional del sector de transport per carretera.

 Els conductors d’aquests vehicles es veuran obligats a utilitzar el dispositiu de control del vehicle i, per tant, la llei estipula com a “infracció molt greu” l’incompliment de les normes sobre l’ús dels alcoholímetres antiarrencada per què així es puguin aplicar sancions si no s’utilitzen degudament.

El Ministeri d’Interior, en la mateixa nota de premsa, planteja aquest canvi normatiu com una millora en la eficiència del permís de conduir per punts com a sistema útil per a la reducció de sinistralitat a la carretera, tot i que, alhora, convé aplicar canvis per optimitzar-ne els recursos i actualitzar-lo amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària.

L’Alcolock és un dispositiu electrònic que, connectat al vehicle, serveix per fer un test d’alcoholèmia en temps real, just abans de posar en marxa el vehicle, molt similar al sistema emprat per les autoritats. Si la persona no supera el test, el dispositiu no permetrà utilitzar el vehicle, ja que està connectat al sistema d’engegada de l’autocar. L’aparell disposa d’un subsistema dual: El mòdul de mesurament d’alcohol a la sang i el mòdul de control. Aquest últim registra els resultats dels intents d’engegada sense haver superat el test. A més, crea una base de dades on es registra informació detallada com, per exemple, la data, hora i taxa d’alcohol.

Foto: DGT

X