Select Page

L’acció s’emmarca en la nova etapa de CIMALSA, en la qual s’obre a l’àmbit privat amb l’objectiu d’ampliar la visió del sector de la logística i de la mobilitat des de la perspectiva dels usuaris i operadors.

 

CIMALSA ha incorporat recentment al president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José Maria Chavarría, com a nou vocal del Consell d’Administració. L’acció s’emmarca en la nova etapa de CIMALSA, en la qual s’obre a l’àmbit privat amb l’objectiu d’ampliar la visió del sector de la logística i de la mobilitat des de la perspectiva dels usuaris i operadors.

José Maria Chavarría, nascut a Tortosa l’any 1967, és president de FECAV des del juny de 2017, quan va ser escollit per l’Assemblea General de la Federació. També ocupa el càrrec de conseller delegat de l’empresa Autocars Hife i és president de la Cambra de Comerç de Tortosa. 

Aquesta incorporació segueix a les de Sixte Cambra, ex president del Port de Barcelona, Domènec Espadalé, conseller independent, i Josep Lluís Aymat, secretari de la Federació Empresarial d’Auto Transport de Tarragona (FEAT) que es van produir fa unes setmanes.

 

Sobre CIMALSA:

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals pel transport de mercaderies i la logística.

La voluntat de CIMALSA és contribuir a la competitivitat de l’economia catalana, a potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental, a millorar la gestió de les infraestructures i terminals de transport de qualsevol mode, en especial, les intermodals, amb l’objectiu de donar un millor servei als usuaris i usuàries (persones i empreses) del sistema de transport, la mobilitat i la logística.

CIMALSA ofereix als actors del transport, la mobilitat i la logística la seva capacitat de promoció i gestió dels millors emplaçaments, les infraestructures més competitives i els serveis més eficients en clau d’usuari, per contribuir a llur competitivitat i manteniment sostenible, creant llocs de treball de qualitat i també lidera l’impuls i la gestió d’infraestructures nodals de transport de referència a Catalunya, en el marc d’una economia global.

 

X