Select Page
  • El Vice President de l’Associació, Ramon Sagalés, ha participat en un dels fòrums celebrats en l’àmbit de l’economia i emprenedoria.

El programa del Global Mobility Call ha ofert als assistents del congrés una sèrie de fòrums i debats per aprofundir sobre qüestions concretes en el marc de la mobilitat sostenible. Concretament, el Vice President de FECAV, Ramon Sagalés, ha participat en el fòrum “Emprenedoria en la mobilitat sostenible” com a membre del panel d’experts.

Els entesos en matèria han debatut sobre el reconeixement de l’emprenedoria, posant en relleu que hi ha empreses dins del sector del transport que ja fa més de 10 anys que  treballen des d’aquesta visió pel que fa a la  seva cultura corporativa.

Una altra qüestió que s’ha posat damunt la taula és de quina manera la indústria pot ser d’ajuda per a la transformació del sector en termes de sostenibilitat: un valor que no només posa la mirada en el medi ambient, si no també prendre consciència en aspectes com l’equitat de gènere; el propòsit corporatiu; la salut financera; la conciliació laboral i personal, entre d’altres. 

En aquest context, s’ha parlat de la responsabilitat que cal assumir per part del sector empresarial, desenvolupant una tasca pedagògica i, especialment, saber gestionar la transferència de coneixement, tant per al sector públic com per als altres actors implicats, respecte a l’àmbit d’expertesa: mobilitat, tecnologia; seguretat o sostenibilitat.

La perspectiva emprenedora en la mobilitat sostenible col·loca a la persona usuària del transport al centre de l’estratègia, considerant-se el recurs més valuós per generar informació i, així, millorar el servei de transport i mobilitat.

En aquest sentit,  també es dona prioritat al fet de construir relacions sòlides i fructíferes amb l’objectiu de crear polítiques públiques que regulin el transport i la mobilitat de manera sostenible i ordenada. És a dir, trobar espais de diàleg i consens entre el teixit empresarial i les Administracions per tal de definir un pla de descarbonització que permeti desenvolupar l’activitat empresarial eficientment.

Així, es vol aconseguir que tots els escenaris siguin favorables per a totes les parts implicades, evitant situacions de risc que comprometin l’experiència de les persones usuàries i la qualitat en la prestació del servei. El sector es mostra preocupat davant de casos de contractació pública en què els criteris establerts articulen majoritàriament paràmetres quantitatius, on el preu se situa al centre de l’objectiu en comptes de les persones usuàries del servei en qüestió.

El GMC ha celebrat la primera edició al recinte firal IFEMA Madrid, amb la finalitat de conjugar un ecosistema de la mobilitat sostenible per mitjà de la integració dels sectors industrials competents en aquesta evolució de la mobilitat des d’una perspectiva internacional. D’aquesta manera, empreses de l’àmbit de l’automoció; la tecnologia; el transport; les infraestructures i l’urbanisme han tingut presència en aquest esdeveniment, així com institucions i autoritats públiques per tal de generar oportunitats de col·laboració pública-privada i crear sinergies que facilitin la implementació de projectes innovadors.

X