Select Page

La ponent, del despatx Auren, ha repassat tot el procés de licitació, des de la cerca d’informació fins la presentació de l’oferta i el seu seguiment.

 

La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) ha organitzat, conjuntament amb el despatx Auren, una sessió sobre els aspectes pràctics en la presentació de licitacions a través de plataformes electròniques, que s’ha celebrat el 26 d’octubre a la seu de FECAV. La ponent ha estat la Responsable de Sector Públic d’Auren Barcelona, Cristina Adam.

Durant la sessió s’han presentat els principals registres electrònics, tant per a les licitacions d’àmbit estatal (ROLLACE), com d’àmbit català (RELI). També s’han indicat les principals fonts d’informació sobre contractes públics, com el portal de contractació del sector públic del Ministeri d’Hisenda, el Portal de Contractació Pública de la Generalitat i el CIDO, de la Diputació de Barcelona. Així mateix, s’ha informat de les principals plataformes de contractació electrònica que, en el cas de la Generalitat de Catalunya, són la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i el Sobre Digital. 

A continuació, la ponent ha repassat la documentació necessària per a presentar les licitacions i com omplir-la. Seguidament s’han ofert una sèrie de recomanacions, com ara subscriure’s als serveis d’alertes de licitacions i fer-ne un seguiment constant, assegurar-se que l’empresa compleix la normativa i tenir molt presents els criteris de valoració reals, entre altres. Finalment, la ponent ha fet una simulació del procediment d’activació d’una oferta de licitació pública.

X