Select Page
  • Des del 17 de març es restringeix l’entrada a Espanya per terra per contenir el COVID-19.

 

Des del 17 de març a les 0:00 hores i fins el 26 de març a les 24:00 hores només es permet l’entrada per terra al territori estatal a ciutadans espanyols, a persones residents a Espanya, a treballadors transfronterers i a aquells que acreditin documentalment causes de força major o situacions de necessitat.

Tanmateix, aquesta resolució no s’aplica al transport de mercaderies per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat econòmica i la cadena de subministrament. La mesura tampoc afecta al personal diplomàtic, d’oficines consulars i organismes internacionals situats a Espanya, sempre que es tracti de desplaçaments vinculats a l’exercici de funcions oficials.

La mesura es pren amb l’objectiu de restringir aquells moviments de persones que no podran tenir continuïtat fins al punt de destinació programat, per resultar incompatibles amb les mesures adoptades dins del territori espanyol, o bé per no ser possible la seva continuació dins o en direcció cap a altres territoris. També s’ha tingut en compte, en el marc de les tasques de contenció de virus, la necessitat de donar preferència a moviments més urgents de persones o mercaderies.

 

Font foto: Twitter @policia 

X