Select Page
  • Es manté la ocupació màxima de dues persones per metre quadrat en els espais habilitats per viatjar de peu.

 

Des del dia 8 de juny es permet que s’ocupin tots els seients d’autobusos i autocars de serveis regulars i discrecionals a tot el territori espanyol. Això s’aplica tant en els serveis en què tots els viatgers han d’anar asseguts com en aquells on es permet viatjar de peu. La nova normativa especifica que en els serveis urbans i periurbans on es permet viatjar dret, en els espais habilitats per a fer-ho, es mantindrà la referència d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat, procurant la major separació entre els passatgers.

El text, publicat al BOE del passat 6 de juny, també indica que, quan el nivell d’ocupació ho permeti, en tots els serveis caldrà procurar que hi hagi el màxim de distància possible entre els viatgers. A més, es manté l’obligatorietat de dur mascareta dins del vehicle.

Per la seva banda, en els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, hi podran viatjar dues persones per cada fila addicional de seients respecte la del conductor. Excepcionalment hi podran viatjar tres persones per fila si són convivents.

 

Foto:  Freepik

X