Select Page

Es considera reforma la instal·lació d’elements de protecció del COVID-19 en vehicles?

 

Tal com vam explicar en la nostra Circular Temes Generals 58/20, la nota explicativa que figura a la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme concreta el següent:

“No es considera reforma la instal·lació d’elements temporals i fàcilment desmuntables per complir les mesures de protecció adoptades durant la crisi sanitària derivada pel COVID-19. En qualsevol cas, s’ha d’evitar la instal·lació d’elements que puguin disminuir les condicions de seguretat en circulació de vehicle, per exemple, elements que restringeixin o dificultin la visió dels miralls, presentin riscos d’estellament o estiguin fabricats d’un material rígid que pugui presentar perill en cas d’impacte.

La instal·lació d’elements que no siguin temporals i fàcilment desmuntables, tindrà consideració de reforma, segons el Reial Decret 866/2010.”

X