Select Page
  • El Ministeri de l’Interior també ha establert que les possibles restriccions de circulació no afectaran els vehicles essencials.

 

El Ministeri de l’Interior ha dictat una ordre per la qual es prorroga la vigència dels carnets de conduir que caduquin durant l’estat d’alarma durant 60 dies a partir del moment que finalitzi aquest període.

La resolució també afecta els permisos de conducció estrangers vàlids per a Espanya. La llei estableix que aquests permisos són vàlids durant sis mesos des de l’arribada al país i que, vençut aquest termini, els conductors estrangers han de canviar el permís del seu país per un d’espanyol.

En aquest sentit s’estableix que el còmput d’aquests sis mesos queda paralitzat durant l’estat d’alarma i es reprendrà un cop finalitzat aquest període. Per tant, els permisos de conducció estrangers per als quals no hagin vençut els sis mesos legals segueixen sent vàlids durant l’estat d’alarma.

Les possibles restriccions de circulació no afectarien als vehicles considerats essencials

El decret pel qual es va establir l’estat d’alarma assenyalava que el ministre de l’Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció de determinats vehicles.  

En aquest sentit l’ordre dictada pel Ministeri de l’Interior assenyala que aquestes restriccions que es puguin establir no afectaran a vehicles d’auxili en carretera, a vehicles i serveis de conservació i manteniment de carreteres, a vehicles de distribució de medicaments i material sanitari, als vehicles de recollida de residus sòlids urbans, als vehicles destinats a la distribució d’aliments, al transport de materials fundents, als vehicles destinats a transport de combustibles, als vehicles de transport de bestiar viu, al transport de mercaderies peribles i als vehicles de Correus.

Les restriccions tampoc afectaran altres vehicles “que contribueixen a garantir el subministrament de béns o la prestació de serveis essencials per a la població”, grup en el qual es podria incloure el transport públic de viatgers per carretera.

X