Select Page
  • El CSIC considera que el transport en autobús és segur pel que fa a transmissió aèria del COVID-19 si es respecta l’obligatorietat d’ús de mascareta.

  • FECAV demana que s’impulsi una campanya de comunicació de gran abast per recuperar la confiança en el transport col·lectiu.

 

Coincidint amb el final de les restriccions de la mobilitat dins del territori espanyol, que van acabar amb l’aixecament de l’estat d’alarma el diumenge 21 de juny, els operadors de transport en autobús volen recordar a la societat que estan preparats per a seguir oferint als viatgers la màxima seguretat. Des de l’inici de la crisi sanitària tots els operadors han seguit la normativa establerta per les diferents administracions per tal de garantir la seguretat dels viatgers i estan preparats per seguir fent-ho en l’etapa de la “nova normalitat”.

Tanmateix, el sector del transport de viatgers en autobús observa amb preocupació com la reactivació de la demanda, tant de serveis regulars com discrecionals, està sent molt lenta. A més, la quota modal del transport públic s’ha reduït respecte la del vehicle privat. Per exemple, a Barcelona, segons dades de l’Ajuntament, abans de la crisi es realitzaven el 26% dels desplaçaments en vehicle privat i el 37,3% en transport públic. Actualment els números s’han invertit i es realitzen el 34,4% dels desplaçaments en vehicle privat i el 19,5% en transport públic.

Un augment de la quota modal del vehicle privat motoritzat, com el que s’està produint, té conseqüències negatives, com una major contaminació, més congestió i més accidentalitat. Cal recordar que l’autobús és el mitjà de transport per carretera més segur, amb 0 víctimes mortals l’any 2019 a tot l’Estat. També és un dels mitjans de transport menys contaminants. Pel que fa a emissions d’efecte hivernacle per passatger, l’autobús genera 5,5 vegades menys de CO2 que el cotxe i 3,7 vegades menys que l’avió.

 

Mesures per garantir la seguretat i evitar contagis als autobusos

 

En primer lloc, cal tenir present que al transport col·lectiu no s’hi detecta una major concentració ni risc de contagi que a altres modes de transport, o com a mínim aquest fet no ha estat provat. Simplement, es va limitar la mobilitat de les persones per tal de poder assegurar-ne el seu confinament i, de la mateixa manera que es van realitzar restriccions al transport privat, també es van realitzar al transport públic.

En segon lloc, els autobusos es desinfecten diàriament seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. També es reforça la neteja en aquelles parts de l’autobús on hi pot haver major contacte, com ara agafadors, polsadors, màquines validadores o seients. A més, cal tenir present que els focus de grans contagis no s’han donat al transport públic, sinó en altres tipus d’esdeveniments o en llocs de treball on precisament no s’ha garantit l’ús constant de la mascareta.

Segueix sent obligatori l’ús de mascareta per part de tots els viatgers i els conductors. Si tothom la porta posada, la possibilitat de transmissió del virus és mínima. Per tal que tothom en pugui tenir, les autoritats han repartit milers de mascaretes a les parades i estacions de bus. També es poden adquirir per un preu regulat per l’administració directament a les farmàcies.

En aquest sentit, un informe recent del Departament de Viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) recull que segons el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) el transport públic de passatgers és segur pel que fa a transmissió aèria del COVID-19 si es respecta l’obligatorietat d’ús de mascaretes. També afirma que “la utilització dels sistemes de ventilació existents operats correctament tant en autobusos com en vagons de ferrocarril urbans i metropolitans no tenen per què ser un problema per a la transmissió aèria del virus”.

Les mesures per evitar la transmissió del COVID-19 no només es prenen a dins dels vehicles. Els gestors dels nodes de transport públic, com ara les estacions d’autobusos, han establert mesures per evitar que hi pugui haver aglomeracions, com ara la senyalització d’espais. També han reforçat els missatges per recordar les mesures de seguretat, tant per megafonia com amb cartells o pantalles informatives. Algunes de les recomanacions als usuaris són evitar les hores punta, fer cues ordenades, no utilitzar el transport si tenen símptomes o pertanyen a un grup de risc i preveure un temps més llarg de viatge.

El president de FECAV, José María Chavarría, afirma que “és imprescindible que la societat recuperi la confiança en els modes de transport col·lectius per aturar la contaminació, la destrucció del planeta i els problemes de salut que se’n deriven”. Al mateix temps demana que “ara més que mai l’administració ha de seguir fent actuacions per millorar la competitivitat del transport en autobús respecte el vehicle privat motoritzat com la construcció de carrils bus VAO, la millora de les estacions d’autobusos o les ajudes per a la renovació de vehicles”.

Per últim, José María Chavarría proposa que es faci una campanya de comunicació de gran abast per recuperar la confiança en el transport col·lectiu i, concretament, posar en valor les virtuts de l’autobús com un mitjà de transport sostenible, segur i de qualitat. En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va comprometre’s a impulsar la campanya en la reunió que va mantenir amb FECAV el passat 16 de juny.

X