Select Page

Les administracions autonòmiques i locals ja poden regular-los i d’aquí a 4 anys els podran denegar el permís per a fer serveis urbans. 

 

El govern espanyol ha aprovat per decret llei, en el Consell de Ministres del divendres 28 de setembre, el trasllat de les competències de regulació dels vehicles de turisme amb conductor (VTC) a les administracions autonòmiques i locals.

Durant els propers quatre anys els VTC podran seguir operant però, passat aquest període, les comunitats autònomes decidiran a quantes de les llicències se’ls permet oferir els seus serveis dins de les ciutats. Els VTC que no obtinguin el permís no perdran la llicència però només podran oferir serveis interurbans. El Govern ha optat per establir aquest període transitori de quatre anys per evitar haver de fer front a reclamacions d’indemnitzacions per part de les empreses de VTC.

Des del moment de l’aprovació del decret, les administracions locals i regionals ja poden limitar les condicions de servei dels VTC, establint els horaris, dies de circulació o recorreguts màxims, tal com ja es fa amb els taxis. En un termini de sis mesos el Govern espanyol aprovarà un projecte de llei per modificar la LOTT i establir sancions més dures pels VTC que incompleixin les condicions de servei.

X