Select Page
  • El govern de l’Estat cedirà la titularitat de l’autovia B-23.

Després d’un llarg procés de negociació entre associacions representants del sector, l’Administració i entitats de l’àmbit privat, s’ha acordat que l’Estat assignarà la titularitat de l’autovia B-23 a la Generalitat de Catalunya durant el primer trimestre del 2022. La Generalitat de Catalunya ha confirmat que de seguida es licitarà l’obra amb l’objectiu que el carril bus es posi en funcionament entre finals del 2023 i principis del 2024.

Com explicàvem en aquesta nota de premsa, fa 20 anys que FECAV, juntament amb l’Administració local, comarcal i autonòmica, reclamen que es faci un carril bus entre Molins de Rei i la plaça Francesc Macià de Barcelona. Un carril que faria guanyar temps a les 30.000 persones que cada dia entren a la capital en autobusos i autocars. D’aquesta manera, tots els accessos a Barcelona disposarien de carrils prioritaris pel servei d’autobús perquè sigui competitivament més ràpid que el transport en vehicle privat i, conseqüentment, permeti que els usuaris del transport públic puguin arribar a destinació amb un temps de desplaçament més reduït.

La intensitat de trànsit en aquesta via comporta retencions diàries. Una situació que s’ha agreujat arran de la supressió dels peatges. Per exemple, un trajecte que es podria fer en 20 minuts en hora vall doncs es pot allargar fins a 45 minuts en hora punta. Per tant, el temps de desplaçament en les franges horàries amb més densitat de trànsit es podria reduir entre un 40% i un 50%.

Per una altra banda, l’habilitació del carril bus suposarà també una millora en termes de seguretat vial i sostenibilitat, ja que el transport col·lectiu és un mitjà de transport més segur i menys contaminant.

A més, el projecte no preveu eliminar cap carril per als vehicles privats. Simplement es reduiria la mitjana i en el mateix espai es passaria de tres a quatre carrils més estrets.

X