Select Page

FECAV treballa per a les empreses de transport de viatgers, representant-les sempre en les millors condicions. Per aquest motiu, la Federació ha estat present en tots els àmbits i davant totes les Administracions que, d’una o altra manera, tenen vinculació amb el nostre sector.

En aquest sentit, la relació ha estat sempre fluida amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat – el més proper per l’activitat – , però també s’han donat contactes constants amb Ensenyament, Empresa i Coneixement, Economia i Hisenda, Interior i Treball. Així mateix, també es manté vinculació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, les diferents ATM, AMB, Ajuntaments, Consells Comarcals, etc.

En la línia expressada, forma part d’un gran nombre de Grups de Treball de les diferents Administracions, per poder aportar la seva visió en totes aquelles qüestions en què el món de l’autobús i l’autocar pot estar implicat, i poder, des de la seva experiència, ajudar a la consecució dels objectius proposats pels diferents grups en què participa.

No es pot obviar per la seva llarga trajectòria, que de FECAV han format part ja diverses generacions de les nostres empreses i, per tant, amb tots ells, tal i com hem indicat, hem anat creixent com a operadors i com a Federació.

També, formen part d’aquesta casa nous operadors que s’han anat incorporant al mercat, i uns altres que, al conèixer-nos, han valorat positivament que treballem plegats.

56%

Del total d´autocars del sector de transport de viatgers a Catalunya

+ 3.900

Autobusos / Autocars

+ 7.800

Llocs de treball

+ 190

Empreses associades.
80% d’empreses familiars. 88% petites empreses.

+ 210 milions

Viatgers a Catalunya amb mobilitat garantida

Empreses Associades

ON SOM

Federació Empresarial
Catalana d’Autotransport
de Viatgers
Pau Claris, 117 pral.
08009 BARCELONA
Tel.: 934 875 286
Fax: 934 877 651

FECAV

Carrer de Pau Claris, 117,
08009 Barcelona, España
X