OBRES

Implantació carril bici Av. Diagonal-Marina

El proper dia 21 de maig es iniciaran les obres de implantació carril bici Av. Diagonal-Marina. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç:  Implantació carril bici Av. Diagonal-Marina 

Reparació paviment carrer Canuda

El proper dia 2 de maig es iniciaran les obres de reparació paviment carrer Canuda. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: Pavimentació carrer Canuda

Pavimentació carrer Tirso i carrer Font del Coll

El proper dia 8 de maig es iniciaran les obres de Pavimentació carrer Tirso i carrer Font del Coll. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA-093-18-Pavimentació carrer Tirso i carrer Font del CollIpdf

Pavimentacio Travessera de les Corts

El proper dia 23 d'abril es iniciaran les obres de Pavimentació de la Travessera de les Corts. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA 054-18 Pavimentació Travessera de les Corts...

Túnels Pl. Glòries

El proper dia 14 d'abril es reiniciaran les obres dels Túnels Pl. Glòries. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA 075-18 Túnels Pl. Glòries  

Pavimentació Ronda Guinardo

El dia 9 d'abril es va iniciar les obres de Pavimentació Ronda Guinardo. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA 055-18 Pavimentació Ronda Guinardo

Substitució junts Parc Serra Marti

El proper dia 7 d'abril es iniciaran les obres de substitució junts Parc Serra Marti. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA 073-18 Junts Parc Serra Martí  

Reparació juntes dilatació Gran Via CC ( Bilbao-Extremadura)

El proper dia 24 de març es iniciaran les obres de Reparació juntes dilatació Gran Via CC ( Bilbao-Extremadura). Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA 066-18 Reparació juntes dilatació Gran Via CC ( Bilbao-Extremadura)  

Substitució dels junts a la Via Augusta de Barcelona

El propers dies 17 i 18 de març es realitzaran les obres de substitució dels junts a la Via Augusta entre Hort de la Vila i Pau Alcover. Poden consultar tota la informació en el següent enllaç: PA-058-18. Substitució dels junts a Via Augusta  

X