Select Page
  • Proposa 86 mesures que tenen un cost estimat d’uns 100 milions d’euros.

El Govern de la  Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla Director de Mobilitat (PDM) 2020-2025 del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Es tracta d’un document que planifica com ha de ser la mobilitat, tant de persones com de mercaderies, durant els propers cinc anys en les 12 comarques on opera l’ATM de Barcelona i on resideix el 75% de la població de Catalunya.

L’ATM de Barcelona ha elaborat aquest pla de forma conjunta amb administracions, agents de mobilitat i ciutadania. FECAV hi ha tingut un paper actiu, aportant la visió dels operadors de transport en autobús, tant de serveis regulars com discrecionals.

El document proposa un total de 86 mesures que tenen un cost estimat d’uns 100 milions d’euros. A més, els ens locals de l’àmbit SIMMB hauran d’adaptar els seus plans de mobilitat urbana a les directrius d’aquest PDM.

Un dels objectius del pla és augmentar la quota modal del transport públic del 17 al 20%, fet que suposaria 200 milions més de viatges anuals, arribant als 1.200 milions al 2025. Per fer-ho possible, un aspecte important és la renovació de la flota d’autobusos. En aquest sentit, aspira a que el 25% dels busos siguin d’emissió zero o de molt baixes emissions. Concretament, preveu l’adquisició de gairebé 500 autobusos elèctrics.

Una altra mesura vinculada a l’impuls del transport públic és el Pla d’intercanviadors, que pretén fer-los més funcionals. També contempla millorar l’accessibilitat d’estacions i parades. Així mateix, el PDM preveu crear 58 aparcaments d’enllaç (P&R) amb el transport públic i passar de 18 a 54 km de carril bus interurbà.

En relació als serveis de transport en autobús discrecional, el pla contempla que s’impulsin els plans de mobilitat d’empreses, especialment d’aquelles ubicades en polígons. Aquests plans poden incloure mesures com un servei de transport col·lectiu de treballadors en autobús discrecional.

La visió “zero accidents” és un altre eix clau del document, que espera que es puguin reduir els accidents de trànsit mortals a l’àrea de Barcelona en un 51%. En aquest sentit, cal recordar que l’autobús és el mitjà de transport per carretera més segur, amb 0 víctimes mortals l’any 2019 a tot l’Estat.

 

X