Select Page

A quina indemnització té dret un passatger per la pèrdua o deteriorament del seu equipatge a la bodega?

 

El nou Reglament de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (ROTT), publicat al BOE el 20 de febrer de 2019, modifica l’article 9.3. i elimina la menció a la limitació de la responsabilitat referenciada al pes dels equipatges (14,5 euros/kg). A partir de la modificació esmentada, la indemnització queda limitada a 450 euros per peça.

X