Select Page

21 línies permetran millorar la rapidesa en els desplaçaments amb bus metropolità i reduir les emissions contaminants.

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) desplegarà durant els propers 6 mesos línies de busos exprés amb una freqüència més elevada i amb reducció de les parades intermitges, en alguns casos, per a reduir el temps de viatge fins a 15 minuts en funció del destí.

La xarxa es vertebrarà amb dos nous serveis d’autobusos: el servei de bus metropolità exprés, AMB Exprés, i el servei AMB Metrobús. El sistema estarà format per 21 línies: 7 línies AMB Exprés i 14 línies AMB Metrobús. A més tindrà 25 punts d’intercanvi distribuïts pel territori metropolità. Aquesta configuració, que complementarà la xarxa convencional actual, pot tenir una demanda anual estimada de prop de 42 milions d’usuaris, un cop estigui totalment desplegada.

El servei AMB Exprés farà recorreguts més directes i amb poques parades, amb l’objectiu d’augmentar la velocitat comercial i arribar més ràpid al punt de destinació. Pel que fa al servei AMB Metrobús, aquest es basarà en línies metropolitanes d’alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts. Aquesta xarxa recorrerà els principals corredors metropolitans, que actualment ja suporten un volum molt elevat de viatgers en transport públic, fet que causa problemes de congestió i retards. És per això que algunes d’aquestes línies, a més, disposaran d’autobusos articulats que ofereixen un 30% més de capacitat. En total, es preveu posar en funcionament un total de 14 línies de Metrobús: 4 a l’àrea del Baix Llobregat i 10 a l’àrea del Besòs.

 

Una xarxa operada per 230 autobusos

Per desplegar la xarxa de bus metropolità d’altes prestacions, l’AMB disposarà d’una flota de 230 vehicles, dels quals el 25% seran articulats. Una part d’aquests vehicles procediran de l’actual flota de l’AMB i la resta, prop d’un centenar, seran vehicles nous i de baixes emissions híbrids o elèctrics.

 

X