Select Page

El Ministeri de Foment acatarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu.

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar el passat 8 de febrer il·legal la normativa espanyola que requereix tenir una flota mínima de tres camions per obtenir una llicència de transport públic de mercaderies per carretera. Segons la sentència, “qualsevol empresa que disposi d’almenys un vehicle, ha de poder obtenir una autorització de transport públic, sense que els Estats membres puguin establir, com a condició addicional, un número mínim de vehicles diferent al que es fixa en aquesta disposició”.

El Ministeri de Foment va anunciar que acataria la sentència, interpretant que també aplica a la condició que exigeix una flota mínima de cinc vehicles per obtenir una autorització de transport de viatgers en autobús, que quedarà suprimida. D’altra banda, segons el Ministeri, el requisit continuarà en vigor fins que es publiqui la norma en que formalment el suprimeixi, qüestió que s’abordarà en el projecte de modificació del Reglament de Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), que actualment està en tramitació.

Després d’aquesta sentència i per a garantir unes condicions suficientment exigents per a poder entrar al mercat, el Ministeri de Foment plantejarà elevar el rigor en el compliment d’altres requisits per aconseguir l’autorització. Per exemple, es preveu elevar l’exigència de les condicions per obtenir el certificat de competència professional. En matèria de compliment del requisit d’establiment es requerirà la necessària disposició de mitjans electrònics que permetin la contractació i la documentació del contracte de transport a distància. També hi hauran un grau més elevat d’exigència en temes de capacitat financera i en matèria de compliment del requisit d’honorabilitat.

X