Select Page

L’Associació Empresarial de Transports Públics per Carretera de la Província de Girona (ASETRANS) ha renovat el conveni amb FECAV en virtut del qual seguirà representant-la en aquest territori. Les dues federacions han manifestat la seva voluntat de mantenir i intensificar les seves relacions amb l’objectiu de millorar la defensa dels interessos dels seus associats i del sector del transport de viatgers en autocar i autobús a Catalunya i la seva projecció en els àmbits estatal, comunitari i internacional.

Segons l’acord, Àlex Gilabert, Vicepresident de viatgers d’ASETRANS, serà el membre representant de la federació a la Junta Directiva de FECAV, en representació de les empreses de Girona, d’acord amb el procediment fixat en els Estatuts. Això no impedeix que a la Junta Directiva hi pugui haver empreses de Girona que estiguin adscrites directament a FECAV i que hagin estat elegides segons el procediment establert.

En temes relacionats amb el seu àmbit territorial, ASETRANS podrà actuar de forma independent però consensuada amb FECAV. Igualment, FECAV podrà dur a terme accions de representació a la província de Girona sempre amb el consens d’ASETRANS i sense contraposar-se a la defensa de l’interès dels seus associats.

Amb aquesta actuació es pretén donar continuïtat a l’actuació conjunta i unificada de defensa del transport de viatgers per carretera a nivell català, com s’ha vingut fent fins ara.

X